När du flyttar
banner flyttkampanj01

Skall du flytta?

Undvik att bli avtalslös och därmed få onödigt höga elavgifter. Kontakta oss innan flyttlasset går för att få rätt elpris, direkt från inflyttningsdagen!


2 steg till ditt nya elavtal

  1. Ring ditt nuvarande elnätsföretag och berätta att du ska flytta ut. (Om du flyttar inom samma ort* kan du även passa på att anmäla inflyttning till din nya adress).
  2. Be att få anläggnings-ID (18 siffror, börjar alltid med 735 999...) och områdes-ID (3 bokstäver) till din nya adress från elnätsföretaget. Du behöver det för att kunna teckna elavtalet.

* Flyttar du till annan ort, kontakta det lokala elnätsföretaget på nya orten för att meddela inflyttning.

JAG VILL BLI UPPRINGD
FÖR MER INFORMATION OM FLYTTAVTAL.

maria flyttbubbla

LÄS MER OM - FLYTTAVTAL

Dessa uppgifter behöver ditt nya elnätsföretag
• Personnummer
• Namn, adress och telefonnummer
• Den dag då elleveransen ska starta
• Lägenhetsnummer
• Uppgifter om vem som bodde i bostaden före dig och anläggnings id - om du känner till det.

Om ni är två som flyttar ihop måste ni meddela vem som ska vara ansvarig för avtalen, eftersom både elnäts- och elhandelsavtal ska tecknas av samma person.

Du skall flytta in, så här gör du
Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger enlätet där du bor. Det ändra är ett elhandelsavtal, med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag. Om elhandelsföretaget och elnätsföretaget ingår i samma koncern, får du oftast bara en faktura. Annars får du normalt två fakturor - en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget.

Anmäl till ditt nya elnätsföretag i god tid före inflyttning
Elnätsavtalet är knutet till en viss adress och kan därför inte flyttas. Anmäl inflyttning till elnätsföretaget i god tid innan du flyttar in i din nya bostad. En uppläggsavgift i samband med inflyttning kan förekomma.

Se till att teckna avtal med ett elhandelsföretag
kontakta oss så har du möjlighet att ta med dig ditt befintliga elavtal till din nya adress. Du har också möjlighet att teckna ett nytt elavtal då du flyttar. Det viktiga är att du ser till att göra ett aktivt val.

Meddela detta när du säger upp avtalen
• Personnummer eller kundnummer
• Namn och telefonnummer
• Ny adress, dit din slutfaktura skall skickas
• Den dag då avtalen ska sluta gälla
• Om möjligt namnet på den som flyttar in efter dig, eller fastighetsägaren
• Anläggnings-ID, en uppgift som finns på fakturan från ditt elnätsföretag

VAD HÄNDER OM DU INTE GÖR ETT AKTIVT VAL?
Om du inte gör det riskerar du att få ett så kallat anvisat elavtal. Du köper då el från ett anvisat elbolag på den plats du flyttar till. Priset på det anvisade elpriset är i regel högre än det pris du får då du tecknar ett elhandelsavtal med ett valfritt elhandelsbolag. Ditt elnätsföretag måste utan dröjsmål lämna uppgift om vilket elhandelsföretag som anvisats dig och hur det går till att byta elhandelsföretag. Det anvisade företaget skall utan dröjsmål underrätta dig om villkoren för anvisningen.

Du skall flytta ut
Du är betalningsansvarig upp till en månad efter att du anmält flytt. Säg därför upp både elnätsavtal okch elhandelsavtal senast en månad innan du flyttar, om inte avtalen anger något annat. Ta kontakt med företagens kundservice eller använd flyttblankett på företags hemsida. Uppsägning kan ske skriftligen eller muntligen.

Mätaren skall läsas av
för att du skall betala rätt summa på din slutfaktura när du flyttar ansvarar elnätsföretaget för att elmätaren läses av. Detta görs nästan alltid automatiskt genom fjärravläsning. Be gärna den nye hyresgästen eller ägaren att ta kontakt med elnätsföretaget.

Popup
elavtal

SMART START - rörligt elpris

Smart Start är vårt introduktionserbjudande som kan tecknas av dig som är ny kund hos oss. Under ett helt år bjuder vi på vårt energipåslag samt månadsavgiften. Avtalet är helt utan bindningstid med möjlighet att övergå i ett fast prisavtal om du skulle önska. Miljödeklarerad el ingår!

Inflyttningsdag:
 
Energipåslag 0,00 öre/KWh
Elcertifikat 5,40 öre/KWh
Årsförbrukning 2 500
Elområde 3
 
0 mån bindning
Elpris 47,19 öre/kWh
Energiskatt 0,00 öre/kWh
Moms 13,15 öre/kWh
Ditt elpris 65,74 öre/kWh
Månadsavg. 0 kr/mån
Årskostnad 1 643 kr
 
GÅ VIDARE

Jämförpriser: 2000 kWh: 65,74 öre/kWh   |   5000 kWh: 65,74 öre/kWh   |   20000 kWh: 65,74 öre/kWh   |   Elnätskostnad tillkommer.

För vissa kommuner och län i norra Sverige gäller reducerad energiskatt, för dessa områden ska jämförpriset minskas med 12,4 öre/kWh. Läs mer.

Kontakt

Tel: 033-20 67 25
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vår besöksadress
Västerlånggatan 6, Borås