Miljö

Vårt grönaste elavtal

varna ett gronare val

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.FacebookYoutube

Kontakta oss

Kundservice
033-20 67 25

Växel
033-20 67 00

Öppettider  
Måndag - Torsdag 09.00-16.00
Fredag 09.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Vi värnar om miljön

Som elhandelsbolag ligger det oss varmt om hjärtat att värna om vår miljö. Vi bor i ett nordligt land med stundtals riktigt kalla temperaturer och vi har stort behov av att kunna värma våra bostäder och hus. Det går åt mycket energi för detta, och vi har alla ett ansvar för att använda energin på rätt sätt.
I vårt dagliga arbete ger vi råd och tips på hur du som kund kan spara på el för att få ner både kostnad och förbrukning. Vi erbjuder också miljöavtal för dem som vill ta ytterligare ett steg i sitt eget individuella miljöengagemang.

 

Bra miljöval

Som konsument av el kan du bestämma hur elen du köper ska produceras. Med el märkt med Bra Miljöval får du alltid el från förnybara energikällor – sol, vind, vatten och biobränsle. Kärnkraft räknas inte som förnybar. Bra Miljöval el från Naturskyddsföreningen ställer riktigt tuffa krav på hur elen ska produceras.

STOPP FÖR MER VATTENKRAFT
El från vattenkraftverk som är byggda före 1996 kan märkas med Bra Miljöval. Gammal vattenkraft får vi leva med, men utbyggnad av nya vattendrag tillåts inte. Skälet är att dammar och tunnlar torrlägger älvfåran vilket leder till att växt- och djurarter dör ut. Kraftverk där el märkt med Bra Miljöval produceras måste alltid släppa fram en viss mängd vatten. Företag som säljer el märkt med Bra Miljöval från vattenkraft sätter också pengar i en fond som används för att minska skadorna i naturen. Fonden kan till exempel användas för att restaurera vattendrag och skapa vandringsvägar för lax och öring.

Vattenkraft

EPD-El är förnyelsebar vattenproducerad el från nordiska anläggningar. EPD innebär att elleveransen har en certifierad miljövarudeklaration, d.v.s. en kvalitetssäkrad och jämförbar information om produktens miljöpåverkan. EPD möjliggör också jämförelser i ett livscykelperspektiv från ”ax till limpa”, d.v.s: Byggande -> Bränsleproduktion -> Drift och underhåll (inklusive normala driftstörningar) -> Reinvesteringar -> Rivning.

EPD ÄR ETT SYSTEMATISKT VERKTYG OCH GARANTERAR

- kvalitetssäkrade siffror för utsläpp, resursförbrukning, påverkan på biologisk mångfald med mera.

- uppgifter som är adderbara för företag som ska certifiera egen miljövarudeklaration.

Sol-El

Häng med på solresan

HÄNG MED PÅ SOLRESAN!
INSTALLERA SOLCELLER OCH SPARA PENGAR OCH MILJÖ.
Att installera solceller är ett utmärkt sätt för dig som vill kunna spara både pengar och miljö. Borås Elhandel erbjuder världsledande solceller där både installation och kringutrustning ingår. Systemet är tyst, tar inte stor plats, kräver minimalt med underhåll och har lång livslängd. Du som bor i villa kan dessutom få en skattereduktion som gör det ännu mer fördelaktigt att använda förnybar energi från solen.

OM SOLEN
Solen är en förnyelsebar energikälla, dvs den förnyar sig hela tiden och kommer inte att ta slut inom en överskådlig framtid. Solen kan på olika sätt användas till ljus, värme eller el. Medelvärdet för den årliga solinstrålningen i Sverige är 800-1000 kWh/kvm, beroende på breddgrad och lokalt klimat. Ett vanligt villatak i Sverige tar därför emot cirka fem gånger mer solinstrålning än husets totala energianvändning på ett helt år och jorden tar varje timme emot lika mycket solenergi som vi människor gör av med på ett helt år!

LÄS MER OM SOLCELLER HÄR!

Elbil

Vår elbil – Renault Zoe, har funnits i Borås Elhandel familjen sedan ett drygt år tillbaka. Zoe används främst när vi gör kundbesök och till och från mässor och andra kundevent. Vi kan köra ca 10-12 mil på en laddning, från delvis vår egen solcellsanläggning. Detta innebär att vi klarar ca 90 % av alla resor både inom och utanför Borås. Vår policy är att i första hand använda Zoe för ändamålsenliga resor alternativt resa kollektivt i stället för att ta egen bil och flyga, om detta går att undvika.

solcellsbilen

 Förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial – Såsom papper, (när vi inte kan använda oss av digitala medier) som används vid tryck av kunderbjudanden, kundinformation etc. är i dag Svanenmärkt, för så liten miljöpåverkan som möjligt. Allt papper som används internt på hos oss källsorteras och återvinns.

Mijöcertifiering


Hållbarhet och miljö har hög prioritet hos oss. Samtliga våra elleveranser till alla våra kunder innehåller fossilfri el. För er som vill ta ytterligare ett medvetet steg i rätt riktning för miljön erbjuder vi Bra Miljöval El. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Bra Miljöval är den absolut tuffaste miljömärkning på el. Det är Naturskyddsföreningen som står bakom märkningen av Bra Miljöval, och det ställs riktigt hårda krav på hur elen produceras. Hur gör ni på ert företag? Vi hjälper er gärna till en grönare energilösning!


Bra miljöval

BRA MILJÖVAL

• Du får bara el från förnybara källor – vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft.
• Du ställer krav på att även den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.
• Du hjälper till att minska efterfrågan på kärnkraft, fossilkraft och annan ohållbar el, samtidigt som du ökar efterfrågan på el som är förnybar och miljöanpassad.
• Dina utsläpp av växthusgaser blir låga.
• Du bidrar till projekt för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan.


Vad ställer Bra Miljöval för miljökrav?

Grundkravet är att all el ska vara förnybar, men det ställs hårda krav även på den förnybara elproduktionen. Detta gör Bra Miljöval till en av världens tuffaste miljömärkningar.

Vattenkraft som är märkt med Bra Miljöval får inte torrlägga några vattendrag. Icke miljömärkt vattenkraft leder ofta till miltals långa torrlagda älvfåror, som då och då svämmas över när dammluckorna öppnas, vilket gör det omöjligt för både vattenlevande och landlevande arter att överleva. Vattendraget förvandlas då till en död zon istället för att vara det viktiga naturinslag som ett naturligt vattendrag är. Vattenkraft märkt med Bra Miljöval har ett jämnt vattenflöde som håller sig inom naturliga gränsvärden. Elbolagen måste också avsätta pengar för att bygga bland annat vattenpassager för fisk och andra arter runt kraftverken.

Vindkraft som är märkt med Bra Miljöval måste vara omsorgsfullt placerad. El från vindkraftverk som står i exempelvis känsliga fågelområden, Natura 2000-områden eller skyddade skogsområden kan inte märkas med Bra Miljöval. Det finns en lång lista på ”stoppområden” i Naturskyddsföreningens kriterier. Biokraft som är märkt med Bra Miljöval måste ha kontroll över sitt bränsle. Råvaran får inte komma från illegala eller ohållbara avverkningar, och inte innehålla genmodifierat bränsle, palmolja eller uppbrutna stubbar (som utgör viktiga boplatser för många nyckelarter som är viktiga för ekosystemet).

Källa: Naturskyddsföreningen

Källsortering

På Borås Elhandel källsorterar vi allt avfall sedan många år tillbaka. Matavfall, papper, plast, glas, metall etc. har sin egen plats för att säkerställa att allt ska gå att återvinna i möjligaste mån.

"857 kvadratmeter solenergi
Bra för mijön och bra för vår framtid"

Läs mer om solceller för företag

Läs mer...

Får du vårt nyhetsbrev?

Vad sägs om att regelbundet få kort och relevant information om elpriset, tips på smarta avtal eller hur du kan spara in på din energianvändning? Läs mer...

puff botten tartkalas

Tårtkalas på Stora Torget när vi firade 15 år.

15 meter tårta, saft, ballonger och tävlingar mötte våra kunder när vi firade 15 år på Stora Torget i Borås. Läs mer...

Rörliga inköpspriser

Här kan du följa det rörliga prisets utveckling. Läs mer...

Kontakt

Tel: 033-20 67 25
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vår besöksadress
Västerlånggatan 6, Borås