Skip to main content

Bidrag för lagring av egenproducerad el

I mitten av december bestämdes ett nytt slutdatum för ansökan om bidrag för lagring av egenproducerad el. Senast 31 december 2020 ska arbetena vara färdigställda. Man kan få stöd med upp till 60 procent av kostnaderna, dock högst 50 000 kr. Du kan läsa mer om stödet här och på Energimyndigheternas hemsida.