Sunfleet har valt att lägga ner sin verksamhet och erbjuder inte längre uthyrning av elbilar. Vi ser just nu över möjligheten att kunna erbjuda andra alternativ. Vi hoppas ha detta på plats inom kort.