Skip to main content

Steg för steg till solcellerna

Att installera solceller är ett utmärkt sätt för dig som vill kunna spara pengar och samtidigt bidra till en hållbar utveckling. Här ser du steg för steg hur du kommer igång och producerar egen miljövänlig el med hjälp av solceller.

1. Första kontakten

Vi har ett samtal kring ditt intresse för solceller och dina förväntningar. Insamlande av uppgifter m.m.

2. Förkalkyl

Vi gör en förkalkyl om hur din solcellsanläggning skulle kunna se ut, hur mycket energi den skulle kunna generera samt en ungefärlig uppgift på vad den skulle kosta.

3. Hembesök/Förstudie

Vi ses hos dig och tittar på taket (Sjuhäradsområdet), önskemål kring hur anläggningen skall placeras, särskilda hänsyn, fotografering, måttagning m.m. Vi diskuterar ev. behov av bygglov och investeringsstöd

4. Förslag/Offert

Vi tar fram en offert till dig enligt de förutsättningar som vi gemensamt har kommit fram till.

5. Accept av Offert/Beställning

När vi fått din accept på offerten lägger vi in din beställning av systemet i vår orderbok. Du får då en orderbekräftelse från oss tillsammans med en checklista med relevant information.

6. Ansökan om statligt stöd

Skall du söka statligt stöd hos länsstyrelsen för installationen av solcellssystemet? Ska du nyttja ROT-avdrag? Vi hjälps åt med detta så att din ansökan kommer in i rätt tid.

7. Leverans/Montage/Installation

Leverans! Solcellerna skall monteras upp på taken, därefter dras solcellskabeln i huset till växelriktaren och sedan kopplas detta in i elskåpet. Vi monterar till nyckelfärdig solcellsinstallation.

8. Ny elmätare/Anmälan

Vi ser till att din nätägare byter din mätare till en ny mätare som mäter både ingående och utgående el, d.v.s. den el du köper och den du matar ut på elnätet.

9. Driftsättning

Nu är anläggningen i drift och du gör egen el av solens strålar! Nu är det dags att se över om du behöver ett avtal om mikroproduktion så att du kan sälja tillbaka el till oss som du inte själv använder.