Skip to main content

Priset på en solsellsanläggning varierar beroende på de förutsättningar som finns på huset, belägenheten, underlaget osv. Vi lämnar gärna offert på just ditt behov. Våra priser innefattar normalt projektering, material (inkl paneler och växelriktare), montering, el och installation. Självklart hjälper vi också till med myndighetskontakter och guidar dig bland regelverken. Allt för att du ska känna dig trygg och inspirerad att få din nya anläggning i drift och dra fördel av solens många positiva effekter. Här presenteras några exempel.

Sommarstug-
an/villan

Att installera solceller är ett utmärkt sätt för dig som vill kunna spara pengar och samtidigt bidra till en hållbar utveckling. Använder du inte all el själv kan du sälja tillbaka överskottet till oss. Kontakta oss så berättar vi mer!

Effekt: Ca 4 – 10 kW
Takyta: 25 – 60 kvm
Pris (inkl. moms och Rot eller Solcellsbidrag): Från 95 000 kr

Lantbruket/företaget

Som lantbrukare eller företagare har man ofta flera byggnader, och taken till dessa är ofta idealiska för en solcellsanläggning. Allt fler väljer solen som energikälla och blir på så sätt än mer oberoende och kanske t.o.m. kan sälja överskottet. Låt oss titta på just din byggnad, kontakta oss så berättar vi mer!

Effekt: Från 15 kW
Takyta: Från 100 kvm
Pris: Kontakta oss för offert!