Den här sidan använder Cookies.Genom att stänga rutan eller klicka på ”jag förstår” accepterar du villkoren

Meny

Image

Förnybar energi

Hållbarhet och miljö har hög prioritet hos oss. Samtliga våra elleveranser till alla våra kunder innehåller fossilfri el. För er som vill ta ytterligare ett medvetet steg i rätt riktning för miljön erbjuder vi Bra Miljöval El. Tillsammans kan vi göra skillnad.
Bra Miljöval är den absolut tuffaste miljömärkning på el. Det är Naturskyddsföreningen som står bakom märkningen av Bra Miljöval, och det ställs riktigt hårda krav på hur elen produceras. Hur gör ni på ert företag? Vi hjälper er gärna till en grönare energilösning!


Bra Miljöval

• Du får bara el från förnybara källor – vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft.
• Du ställer krav på att även den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.
• Du hjälper till att minska efterfrågan på kärnkraft, fossilkraft och annan ohållbar el, samtidigt som du ökar efterfrågan på el som är förnybar och miljöanpassad.
• Dina utsläpp av växthusgaser blir låga.
• Du bidrar till projekt för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan.


Vad ställer Bra Miljöval för miljökrav?

Grundkravet är att all el ska vara förnybar, men det ställs hårda krav även på den förnybara elproduktionen. Detta gör Bra Miljöval till en av världens tuffaste miljömärkningar.

Vattenkraft som är märkt med Bra Miljöval får inte torrlägga några vattendrag. Icke miljömärkt vattenkraft leder ofta till miltals långa torrlagda älvfåror, som då och då svämmas över när dammluckorna öppnas, vilket gör det omöjligt för både vattenlevande och landlevande arter att överleva. Vattendraget förvandlas då till en död zon istället för att vara det viktiga naturinslag som ett naturligt vattendrag är. Vattenkraft märkt med Bra Miljöval har ett jämnt vattenflöde som håller sig inom naturliga gränsvärden. Elbolagen måste också avsätta pengar för att bygga bland annat vattenpassager för fisk och andra arter runt kraftverken.

Vindkraft som är märkt med Bra Miljöval måste vara omsorgsfullt placerad. El från vindkraftverk som står i exempelvis känsliga fågelområden, Natura 2000-områden eller skyddade skogsområden kan inte märkas med Bra Miljöval. Det finns en lång lista på ”stoppområden” i Naturskyddsföreningens kriterier. Biokraft som är märkt med Bra Miljöval måste ha kontroll över sitt bränsle. Råvaran får inte komma från illegala eller ohållbara avverkningar, och inte innehålla genmodifierat bränsle, palmolja eller uppbrutna stubbar (som utgör viktiga boplatser för många nyckelarter som är viktiga för ekosystemet).
Källa: NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Tyck till

Fyll i detta fält.
Du måste kryssa i rutan