Skip to main content

I september 2019 fick vi förmånen att projektanställa Yahya och Sara. Två fantastiska personer som har bidragit till att nå ut till våra kunder som har svårt med det svenska språket. Det kan ha varit kunder som är nyanlända eller kunder som bott i Sverige under en tid men har svårt för vissa begrepp som har med el att göra.

De har bl a haft föreläsningar på skolor för nyanlända och delat ut information utanför marknader och affärer i vårt närområde. Målet har varit att informera om elbranschen i stort men också att förstå hur man läser fakturan, skillnaden mellan elnätsbolag och elhandelsbolag och om oseriösa dörrförsäljare .

Vi har fått väldigt bra respons och många av våra kunder har hört av sig och velat veta mer. Nu är deras projektanställning tyvärr slut för denna gången, men vi hoppas att vi får chansen i framtiden igen att återuppta detta uppskattade arbete.