Glöm inte av elavtalet när du flyttar!

Ditt elhandelsavtal följer inte med per automatik, du måste själv göra ett par enkla saker först. Oavsett vart i Sverige du flyttar kan vi på Borås Elhandel leverera el till dig.

  • Anmäl inflytt till ditt lokala elnätsföretag. Fråga även efter anläggningsid, områdeskod och vilket datum de kopplar på elen i din nya bostad.
  • Kontakta därefter oss på Borås Elhandel för att flytta med eller teckna ett nytt elhandelsavtal med oss. Vi ser fram emot att fortsätta vår relation med dig.

Om du inte vet vilket ditt elnätsföretag är kan du fråga ditt nuvarande, eller ring din nya kommuns växel som också kan hjälpa dig.

För mer information kontakta kundsupport på 033-20 67 00
eller mejla till kundsupport@boraselhandel.se