När du flyttar

Undvik att bli avtalslös och därmed få onödigt höga elavgifter. Kontakta oss innan flyttlasset går för att få rätt elpris, direkt från inflyttningsdagen!

Två steg till ditt nya elavtal

Ring ditt nuvarande elnätsföretag och berätta att du ska flytta ut. (Om du flyttar inom samma ort* kan du även passa på att anmäla inflyttning till din nya adress).

Be att få anläggnings-ID (18 siffror, börjar alltid med 735 999…) och områdes-ID (3 bokstäver) till din nya adress från elnätsföretaget. Du behöver det för att kunna teckna elavtalet.

* Flyttar du till annan ort, kontakta det lokala elnätsföretaget på nya orten för att meddela inflyttning.

För mer information kontakta kundservice på 033-20 67 00.