Marknadsläget 5 februari

Årets första månad har varit varmare än normalt och gett oss det lägsta priset för januari sedan 2007. Förra året låg det rörliga inköpspriset priset på 30 öre/kWh högre än i år. Mycket nederbörd och kraftig vind håller nere priserna och kan även göra så ett tag framöver om vädret håller i sig.

I omvärlden skapar handelsavtalen mellan USA och Kina osäkerhet på råvarumarknaden vilket är kan påverka elpriserna långsiktigt. Även Brexit och Coronavisrusets utbredning kan påverka priserna starkt så det är lite osäkert i vår omvärld just nu.

Vi är mitt inne i den period då vi normalt sett konsumerar som mest under året och då har priset stor påverkan. Vill du ha hjälp med att hitta det elavtal som passar dig bäst, kontakta oss på telefon 033-20 67 00 eller mejla till kundservice@boraselhandel.se så hjälper vi er med det.