Investeringsstöd

För privatpersoner som vill ha batterilagring i hemmet så finns de just nu ett batteristöd som täcker 60% av hela investeringskostnaden, där maxbeloppet är 50 000 kr. Batteristödet handläggs av Länsstyrelsen och mer information om batteristödet hittar du nedan.

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/stod-och-bidrag-pa-fornybartomradet/