Skip to main content

Solceller – förnybar el som du kan sälja!

Varför solceller?

Solceller är en miljövänlig och kostnadseffektiv teknik som omvandlar solenergi till el. Med sjunkande priser på solceller har detta blivit en lönsam energiform där det finns pengar att spara. Du minskar ditt behov av köpt energi och sänker energikostnaderna oavsett om du använder el, olja eller biobränsle. Se solceller som en långsiktig investering med en uppskattad livslängd på 30 till 40 år.

Förutom på vår hemsida kan man få saklig och oberoende information om solceller även via Energimyndigheten

 

Solcellsstöd

Regeringen beslutade om ett ansökningsstopp den 7 Juli 2020. Vill ni veta mer eller få hjälp av våra duktiga säljare klicka här.

Regeringen har också bestämt att förlänga slutförandedatumet för solcellsstödet till den 30 juni 2021. Detta är en direkt konsekvens av den rådande Covid-19 pandemin, då nu många planerade installationer av solceller och energilager riskerar att bli försenade och inte bli klara innan årsskiftet, vilket är ett krav för att kunna ta del av det statliga stödet. 

I samband med detta så föreslås istället ett grönt avdrag för privatpersoner som installerar solceller. Stödet skulle då fungera som ett ROT-avdrag (Sol-rot) där köparen kan ta del av skattelättnaden direkt istället för att vänta på beslut ifrån länsstyrelsen.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/fardigstallandetiden-forlangs-for-solcellsstodet/

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/forslag-om-gront-avdrag-pa-remiss/

ROT-avdrag

Du får ROT-avdrag för arbetskostnaden för installationen, förutsatt att du har kvar utrymme för avdraget samt att installation och betalning av solcellssystemet sker under samma år. Om du får statligt stöd för installationen får du inte ROT-avdrag. 

Läs mer om ROT hos Skattemyndigheten

Låt solen betala din elräkning

Självförsörjning i olika former är något som engagerar många miljökloka människor. Men var börjar man? För dig som husägare kan det vara en bra start att satsa på solceller och börja producera alldeles egen, förnybar el. Faktum är att investeringar i solenergi fullkomligt har exploderat världen över, och med våra kompletta solcellspaket gör vi det enkelt för dig att också komma igång! Behöver du hjälp med finansieringen har vi ett samarbete med Sparbanken Sjuhärad. 

Läs gärna mer Sparbanken Sjuhärads finansiering här.

Se gärna vår film där vi förklarar hur solceller fungerar

Mikroproducent

Tänk att bli sin egen elproducent. Att inte bara göra el till sig själv utan även kunna mata ut på elnätet som kommer andra tillgodo. Den el du själv inte har möjlighet att använda kan du sälja tillbaka till oss, så att fler kan få glädje av solenergin du producerat.

Så här säljer du din överskottsel

Dina solceller ansluts till elnätet i ditt hus och den el du producerar kommer i första hand att användas av dig själv och minska ditt behov av att köpa el. Om elen du producerar inte räcker till för att täcka ditt behov fungerar det precis som vanligt – då köper du el av din elleverantör via elnätet och du betalar naturligtvis bara för den el du behöver köpa. Producerar du mer el än du förbrukar köper vi din överskottsproduktion till Nordpools timspotpris. Köper du solceller av oss får du även en extra årspremie. Du kan också ansöka om elcertifikat hos Energimyndigheten. (Se nedan.) Nu sänker du inte bara din egen elanvändning, nu kan du dessutom få betalt för de kilowattimmar som du själv inte använder. Visst är det bra?

Att tänka på när du vill sälja din överskottsel

  • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag och en mätare som mäter den el du matar ut på elnätet.
  • Du framställer förnybar el.
  • Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63 A, och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får som högst vara 43,5 kW.
  • Du måste vara fast ansluten till elnätet. Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.
  • Du köper mer el än du säljer utslaget över ett helt år.
  • Som elhandelskund får du ersättning för din inmatade egna el på ordinarie fakturor. 

Läs mer om försäljning av överskottsel här

Elcertifikat

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Inom den gemensamma marknaden är målet att öka elproduktionen med 28,4 TWh från 2012 till och med 2020. Elen kan komma från till exempel solceller. Energimyndigheten utfärdar ett elcertifikat per varje producerad MWh. Det motsvarar 1000 kWh, vilket kan produceras från de flesta anläggningar med en effekt på 1,5 kW eller mer. 

Det kostar inget att ansöka om elcertifikat, men det finns kostnader kopplade till mätningen som ska utföras i anslutning till elcertifikatet. Det kan vara t.ex kostnader för särskild mätare i direkt anslutning till dina solceller, eller administrativa kostnader till Energimyndigheten eller elhandelsföretaget. 

För en solcellsanläggning under 10 kW är de administrativa kostnaderna för den särskilda elmätaren relativt stor i förhållande till anläggningens storlek, vilket innebär att det inte lönar sig att ha en mätare som mäter elproduktionen från solcellspanelerna.

Bygglov

Behöver man ha bygglov för att sätta upp solceller? Regelverket kring bygglov för solceller skiljer sig mellan kommunerna. Solpaneler behöver oftast bygglov om de monteras i annan vinkel än taket (de står upp mer än taket) i planlagt område och i sammanhållen bebyggelse. Utanför sammanhållen bebyggelse och utanför planlagt område är fler installationer bygglovsbefriade. Ibland kan också mindre installationer som inte ändrar byggnadens karaktär vara bygglovsbefriade. Hör med din kommun vad som gäller där du bor.

Solceller hemma hos Ronny och Yvonne

När vi kom till Ronny och Yvonnes nybyggda hus möttes vi av både sol, värme och nybryggt kaffe. Vi träffade dem för att prata om deras solcellsanläggning som de köpt av Borås Elhandel och installerade i november 2016. Vi var nyfikna på hur deras tankar gick inför köpet och om förväntningarna hade infriats? 

Läs mer om installationen hos Ronny och Yvonne här.