Så mycket kostar solceller

Priset på en solsellsanläggning varierar beroende på de förutsättningar som finns på huset, belägenheten, underlaget osv. Vi lämnar gärna offert på just ditt behov. Våra priser innefattar normalt projektering, material (inkl paneler och växelriktare), montering, el och installation. Självklart hjälper vi också till med myndighetskontakter och guidar dig bland regelverken. Allt för att du ska känna dig trygg och inspirerad att få din nya anläggning i drift och dra fördel av solens många positiva effekter. Här presenteras några exempel.

Liten villa

För dig som har en mindre villa med låg elanvändning

Effekt: 5,58 kWp
Antal paneler: 18 stycken paneler
(310 W perc)
Förväntad elproduktion: 5000 kWh
Förväntad besparing: 6000 kr/år
Pris: 89900 kr (inkl moms)
Med solcellsstöd: 71900 kr

Stor Villa

Passar för dig med en större villa som har en medelhög elförbrukning

Effekt: 9,92 kWp
32 stycken paneler
(310 W perc)
Förväntad elproduktion: 8900 kWh
Förväntad besparing: 10700 kr/år
Pris: 138700 kr (inkl moms)
Med solcellsstöd: 110900 kr

Lantbruk

Passar för dig med ladugård eller en stor villa som har hög elförbrukning

Effekt: 15,3 kWp
Antal paneler: 45 stycken paneler
(340 W Poly)
Förväntad elproduktion: 13400 kWh
Förväntad besparing: 16000 kr/år
Pris: 185900 kr (inkl moms)
Med solcellsstöd: 148700 kr