Skip to main content

Sponsring

Välkommen att ansöka om sponsringspartnerskap!

Stort tack för ert intresse i att ha Borås Elhandel som en partner/sponsor. Sponsring är en naturlig del av Borås Elhandels engagemang som syftar till att stötta och hjälpa samhällets tappra föreningar. Vi vill genom vår sponsring även stärka Borås Elhandels varumärke, främja våra affärer och relationer.

Vi på Borås Elhandel vill göra det enklare för människor att leva alla de drömmar och möjligheter som samtiden ger oss, utan att slita på framtiden. Som elhandelsbolag har vi ett jätteansvar i att skapa en värld som håller för nästa generation. Energiförsörjning är en viktig del i stora frågor som urbanisering, klimat och integration. Men det är också i vardagen, i alla små val vi gör, som vi kan göra skillnad. Och där vill vi finnas för människor i olika sammanhang, som en nära partner som gör det lättare att leva hållbart.

Detta är viktigt för oss när vi väljer att sponsra, våra riktlinjer:

  • Hållbarhet – vi prioriterar insatser som gör skillnad för miljön, dvs insatser som    stämmer överens med våra värderingar – det ska vara lätt att leva hållbart
  • Schysst – Våra kunder finns i alla tänkbara samhällsklasser, områden och är i varierande åldrar och har olika intressen – som sponsor och Schysst elhandlare vill vi också tänka brett och därför välkomna många olika sorters föreningar att ansöka om medel
  • Rättvist – Summan ska relatera till den motprestation vi kan förvänta oss, dvs ju mer medel till föreningen desto mer kan vi förvänta oss tillbaka. Men samtidigt kan också en mindre insats ibland kan bidra till stordåd del i en liten förening

För att göra så stor nytta som möjligt väljer vi vilka vi sponsrar med omsorg. 

Vi prioriterar till exempel att:

sponsra verksamheter där vi via föreningar, organisationer m fl når många människor, eller en speciellt utvald grupp med människor som valt att ta ansvar, vara schyssta eller på något annat sätt stämmer väl överens med de värderingar vi har.

sponsra verksamheter som ryms inom områdena sport, kultur och miljö.

sträva efter balans i sponsorverksamheten mellan de olika huvudområdena.

Vi ska inte:

sponsra politiska eller religiösa organisationer.

sponsra extrema eller riskfyllda verksamheter som kan väcka anstöt, uppfattas som oetiska eller generera badwill.

sponsra verksamheter som strider mot våra värderingar, moral eller miljöhänsyn.

sponsra enskilda personer.

ägna oss åt passiv och rutinmässig bidragsgivning.

Vill er förening ansöka om sponsring hos oss på Borås Elhandel? Gör så här!

Två gånger om året delar vi ut pengar ur en pott som fastställs varje år. Det går att ansöka om medel under dessa perioder:

* fram till 30 april för beslut i maj

* fram till 31 oktober för beslut i november

Skriv ett mail till oss där ni beskriver följande områden:

  • Beskriv er förening och vilken verksamhet ni har.
  • Sponsringens ändamål, hur ska pengarna användas?
  • Vilken målgrupp kommer att nås och hur många?
  • På vilket sätt harmoniserar sponsringen till Borås Elhandel värderingar?
  • Hur stort belopp ni ansöker om?
  • Motprestation, vilket värde kan sponsringen ge Borås Elhandel?

Er ansökan skickar ni till kundsupport@boraselhandel.se

Enskilda förfrågningar om samarbete på särskilda arrangemang eller event, eller mindre gåvor i form av presentartiklar hänvisas till kundsupport@boraselhandel.se  och kan ske när som helst under året.

Stort lycka till med er verksamhet!