Skip to main content

Genom att välja till el märkt med Bra Miljöval till ditt elavtal ser du till att öka efterfrågan på el som även lever upp till miljökrav och inte ”bara” är bra för klimatet. När man som elleverantör väljer att erbjuda miljömärkt el måste vi leva upp till miljökraven som Naturskyddsföreningen ställer och detta kontrolleras varje år. Läs gärna mer här om vad skillnaden är mellan Förnybar el och el märkt med Bra miljöval.